Gửi tin nhắn
Liên hệ chúng tôi
TAO

Số điện thoại : 49 176 6973 6588

QC Hồ sơ

KOSCN Industrial Manufacturing (Shenzhen) Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 0KOSCN Industrial Manufacturing (Shenzhen) Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 1KOSCN Industrial Manufacturing (Shenzhen) Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 2

 • KOSCN Industrial Manufacturing (Shenzhen) Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: ISO 9001:2015
  Số: USA23Q42759R0M
  ngày phát hành: 2023-07-24
  Ngày hết hạn: 2026-07-23
  Phạm vi/phạm vi: The design,production of industrial thermoplastic material diaphragm valves,plastic ball valves, pneumatic actuators, chemical liquid valves(excluding products with requirement of license)
  cấp bởi: Beijing East Allreach Certification Center Co.,Ltd.
 • KOSCN Industrial Manufacturing (Shenzhen) Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: ISO 14001:2015
  Số: USA23E42760R0M
  ngày phát hành: 2023-07-24
  Ngày hết hạn: 2026-07-23
  Phạm vi/phạm vi: The design, production of industrial thermoplastic material diaphragm valves, plastic ball valves, pneumatic actuators, chemical liquid valves (excluding products with requirement of license)and related environmental management activities of involved sites
  cấp bởi: Beijing East Allreach Certification Center Co.,Ltd.
 • KOSCN Industrial Manufacturing (Shenzhen) Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: ISO 45001:2018
  Số: USA23S22761R0M
  ngày phát hành: 2023-07-24
  Ngày hết hạn: 2026-10-23
  Phạm vi/phạm vi: The design, production of industrial thermoplastic material diaphragm valves, plastic ball valves, pneumatic actuators, chemical liquid valves (excluding products with requirement of license) and related occupational health and safety management activities
  cấp bởi: Beijing East Allreach Certification Center Co.,Ltd.